Aktuality

01.07.2015

Servisní intervaly Citroen

Informace o servisních intervalech jsou uvedeny v servisní knížce u každého vozidla a následně i na displeji palubního počítače. Doba intervalu je stanovena na základě počtu ujetých kilometrů a době od poslední kontroly.

Jak to funguje na displeji palubního počítače?


Po zapnutí klíče se na displeji objeví na několik vteřin klíč, který je symbolem údržby. Sdružený přístroj Vás informuje o počtu kilometrů zbývajících do příští servisní prohlídky.

Po několika sekundách se zobrazí ukazatel množství motorového oleje, poté se vrátí počítač celkové ujeté vzdálenosti ke své normální funkci. Sdružený přístroj Vás informuje o celkovém počtu ujetých kilometrů za den.

Příklady


Je funkční, jestliže do příští návštěvy servisu zbývá méně než 1 000 km
Po každém zapnutí klíče a po dobu pěti sekund bliká klíč a počet kilometrů.
Příklad: do příští údržby Vám zbývá ujet: 500 km. Pět sekund po zapnutí klíče sdružený přístroj zobrazuje:
Po několika sekundách se zobrazí hladina oleje. Poté se vrátí počítač ujetých kilometrů ke své normální funkci a klíč intervalu údržby zůstane trvale rozsvícen.
Signalizuje blížící se termín další servisní prohlídky. Sdružený přístroj Vás informuje o celkovém počtu ujetých kilometrů za den.

Je funkční, pokud byl překročen servisní interval
Po každém otočení klíčem bliká symbol klíče a ujetá vzdálenost (se znaménkem mínus) přesahující limit pro návštěvu servisu.
Příklad: interval údržby byl překročen o 300 km. Servisní prohlídka Vašeho vozidla musí být provedena co nejdříve.
Pět sekund po zapnutí zapalování se ukazatel ujetých km vrátí do své normální funkce a symbol klíče údržby zůstane svítit.


Interval údržby


Pokud budete Vaše vozidlo používat ve zvláště těžkých podmínkách, je třeba aplikovat zkrácený interval údržby (viz Servisní knížka).


Všechny aktuality