Aktuality

13.06.2014

Rizika odstranění filtru pevných částí DPF

Filtry pevných částic se ve Francii označují FAP (Filtre Anti Particules), ve zbytku světa je však najedete spíše pod označením DPF (diesel Particulate Filter). V současné době je toto zařízení předmětem mnoha diskuzí, kde na jedné straně stojí zastánci lidského zdraví a udržitelného rozvoje a na straně druhé lidé snažící se minimalizovat svoje výdaje. Kam patříte vy?K čemu filtr pevných částic slouží


Filtr pevných částic (DPF/FAP) je součást výfukového systému novějších automobilů vybavených dieselovým motorem. Jeho účelem je předejít uvolňování škodlivých částic do ovzduší, stejně jako u katalyzátoru s tím rozdílem, že katalyzátor předchází vypouštění plynných složek a filtr DPF pevných částic – sazí.


7.8Isuzu7500.jpg
7.8Isuzu7500“ od Dana60CumminsVlastní dílo. Licencováno pod Public domain via Wikimedia Commons.Filtr pevných částic je složen velkého množství „blán“ – komor, jež mají mikroskopickou děrovanou strukturu. Díky tomu jimi projdou veškeré plynné složky, avšak ty pevné se v nich zachytí. Prozatím vše vypadá báječně – až do chvíle, kdy dojde řeč na provozní náklady automobilu s filtrem DPF. Zde většina majitelů aut zpozorní, jelikož filtry zvyšují spotřebu a jejich oprava a čištění také není zadarmo. Je však nutné vnímat tuto problematiku komplexně, v dlouhodobějších souvislostech a oprostit se od řady mýtů, jež kolem DPF panují.Evropská emisní norma EURO 5


Poprvé světlo světa Emisní norma EURO spatřila v roce 1993 kdy vzešlo v platnost její první znění. Od té doby až do 1. 9. 2009 prošla celkem čtyřmi aktualizacemi, přičemž právě k tomuto datu do ní evropští zákonodárci zahrnuli i zmínku o filtrech pevných částic.


Tato norma definuje přesné limity vypouštěných škodlivin do ovzduší – chrání tak nejen životní prostředí ale především naše zdraví.Vliv pevných částic na váš organismus


Spalovací motory při své činnosti produkují celou řadu exhalačních látek, jež negativně ovlivňují prostředí a které jsou předmětem právních normativů po celém světě. Důvodem je jich prokazatelný vliv nejen na životní prostředí ale i na organismy, včetně těch lidských – tedy na ten váš i vašich dětí.Zaostřeno na pevné částice


Motory často produkují saze o velikosti až 0,005 mm, které jsou pouhým lidským okem nepostřehnutelné a díky svým malým rozměrům nezachytitelné našimi biologickými tělesnými filtry – jejich usazování v našem těle je z dlouhodobého hlediska zcela fatální.


Takto malé karcinogeny totiž snadno projdou skrze celý dýchací trakt až do plicních sklípků (průchodu tělo zabraňuje pouze částicím větším než 1,1 – 2,1 µm), které postupně zanášejí – naše tělo si s nimi neumí poradit a nedokáže je nijak vykašlat a ani odbourat. Pro malé děti jde o zcela zásadní riziko a předpoklad vzniku rakoviny.


I tato skutečnost vedla k vydání Emisní normy EURO ve znění jejích pozdějších úprav. Téma je natolik vážné, že WHO (Světová lékařská organizace) společně s několika dalšími nevládními uskupeními rozhodli apelovat na EU, aby implementovala do své legislativy zákon, zakazující odstranění filtrů pevných části DPF z vozů a udělala z tohoto skutku trestný čin.Mýty o filtrech pevných částic


1. Zanesený filtr nelze vyčistit a je tedy nutná jeho výměna
a) Lze jej čistit hned několika způsoby, pomocí pasivního, aktivního nebo fyzického čištění – dle míry zanesení
2. Oprava filtru je extremně drahá záležitost
c) Profesionální vyčištění velmi zaneřáděného filtru vyjde pod 10 000 Kč
d) Životnost filtru je však až 300 tisíc km
3. Poškozený nebo zanesený filtr je nutné vyměnit
a) Ze zkušenosti je problém s filtry způsoben jinou závadou – není tedy nutné měnit filtr ale jinou součást automobilu

Ještě stále chcete ušetřit několik málo korun a zvýšit riziko vzniku rakoviny u svých děti? Přemýšlejte rychle!


Všechny aktuality