Aktuality

09.03.2016

Jak je to s odpisy auta ve firmě?

Odpisování automobilu se liší dle způsobu financování. Mezi nejčastější způsoby financování patří nákup v hotovosti, úvěrem, leasingem či dnes již také hojně využívaným operativním leasingem.

Více informací získáte také v článcích:
- Jak financovat nákup firemního vozu?
- Nákup nového auta a odpočet DPH
- Jak postupovat při nákupu automobilu
- Koupit nové nebo ojeté auto?
- Tipy na nejlepší firemní auto

Kupujeme auto na úvěr či v hotovosti


Při nákupu automobilu v hotovosti či na úvěr se je nutné řídit pravidlem, které definuje, že při ceně vozu 40 000 Kč a výše vstupuje vůz do daňových nákladů formou odpisů z pořizovací ceny. Do pořizovací ceny se započítává krom samotné hodnoty ceny vozu i náklady za clo, registraci a jiné vedlejší pořizovací náklady.

Dle zákona o dani z příjmů § 26 - 33 patří osobní i nákladní auta do 2. odpisové skupiny (odepisují se 5 let) při možnosti volby rovnoměrného i zrychleného odpisování. V případě volby zrychleného odpisování dochází v první polovině k vyššímu odpisování, než ve druhém období. U rovnoměrného odpisování budou s výjimkou 1. roku všechny odpisy stejné. Jako příklad dobře poslouží následující tabulka.

Ukázka odpisů


Rok Rovnoměrné odpisy Zrychlené odpisy
2016 55 000 Kč 100 000 Kč
2017 111 250 Kč 160 000 Kč
2018 111 250 Kč 120 000 Kč
2019 111 250 Kč 80 000 Kč
2020 111 250 Kč 40 000 Kč

Kupujeme auto na leasing


Jelikož je automobil po dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti, nedochází při tomto typu financování k odpisům. Za daňové uznatelný výdaj se v tomto případě počítá nájemné. Nájemné je možné uplatnit, pokud doba nájmu trvá nejméně 54 měsíců, po ukončení leasingu dochází k převodu vlastnictví (kupní cena musí být nižší než pořizovací) a pokud po ukončení leasingu zahrne nájemce majetek do svého obchodního majetku. Bude-li cena odkupovaného vozu vyšší, než 40 000 Kč, je nutné automobil zařadit do odpisování. Pod hranicí 40 000 Kč je možné vůz zahrnout do jednorázových nákladů.

Operativní leasing


Jelikož u operativního leasingu má firma vůz pouze v pronájmu, jsou splátky leasingu považovány za daňově uznatelný náklad. To platí v případě, že si na konci doby pronájmu vůz neodkoupí. V případě odkupu musí být pro uznatelný náklad splněna podmínka - kupní cena automobilu je vyšší, než zůstatková cena vypočtená pomocí rovnoměrných daňových odpisů.


Nevíte si rady?


Poradíme vám, navštivte náš autosalon nebo volejte naši zákaznickou linku +420 515 900 900


Všechny aktuality