Aktuality

08.02.2016

Jak financovat nákup firemního vozu?

V tomto článku se zaměříme na to, zda je výhodnější nákup vozu z vlastních zdrojů či si na to někde vypůjčit. Popíšeme jednotlivé metody financování včetně kladů a záporů a poradíme vám, které financování je pro vás nejvýhodnější.

Před samotným rozhodováním o volbě způsobu financováním firemního vozu si je nutné určit potřeby a to zejména, jak dlouho budete vůz využívat a kolik kilometrů s ním hodláte najezdit. Kromě použití vlastních zdrojů se podnikatelé nejčastěji rozhodují mezi bankovním či nebankovním úvěrem, finančním leasingem a v poslední době často také mezi operativním leasingem.

Možnosti financování nákupu firemního vozuNákup za hotové - nejjednodušší cestou je nákup vozu za hotové. Nemusíte se kvůli tomu zadlužovat, což positivně ovlivní finanční ukazatele firmy. Při prodeji vozu nemusíte žádat o souhlas třetí stranu, ušetříte poplatky a úroky spojené s nákupem vozu na úvěr a leasing. Nákup vozu v hotovosti představuje významný jednorázový výdej hotovosti, kterou byste mohli investovat lépe. Při provozu vozu musíte řešit servisování, pojištění či přezouvání pneumatik.
Nákup za hotové doporučuje pro firmy, které jsou finančně stabilizované a nepotřebují investovat do výrobních či jiných technologií, které vedou ke zvýšení zisku společnosti.


Finanční leasing – patří mezi dlouhodobý pronájem, při němž zákazník může vůz běžně užívat, ale není v jeho majetku - vlastní jej leasingová společnost. Majetkem zákazníka se stává až po uhrazení dlužné částky. Součástí splátek bývá většinou i havarijní pojištění, povinné ručení a případně i rizikové pojištění proti neschopnosti splácet. Mezi výhody finančního leasingu patří snadná dostupnost, neněmé podmínky po celou dobu úvěru a daňové výhody pro podnikatele. Nevýhodou je to, že nájemce není vlastníkem automobilu, délka splácení je neměnná a daná zákonem a oproti úvěru vychází leasing dráž.
Finanční leasing je vhodný pro osoby, které mají problém se splácením, jelikož se neprověřuje schopnost splácet.


Podnikatelský úvěr – ihned po podpisu smlouvy se stává vůz majetkem podnikatele, který za něj pravidelně hradí měsíční splátky. Mezi výhody podnikatelského úvěru patří snadné získání, volitelné možnosti délek splácení, daňové výhody a to, že se podnikatel stává ihned vlastníkem vozu. Nevýhodou je problematičtější získávání úvěru při koupi vozu s vyšší pořizovací cenou. Podnikatelský úvěr doporučujeme pro podnikatele, kteří mají u banky dobrou historii a mohou dosáhnout na nízký úrok.


Operativní leasing – podnikatel vůz nevlastní, pouze jej užívá a platí za něj měsíčně splátku. Za to krom samotného vozu získává celou řadu doplňkových služeb jako například pojištění, servis, výměnu pneumatik. Obvykle po 3 nebo 4 letech získává podnikatel do užívání zcela nový vůz nebo může stávající odkoupit za zůstatkovou hodnotu.
Výhodu jsou nulové vstupní náklady na pořízení vozu, měsíční splátky jsou daňově uznatelným nákladem. Odpadá také starost o správu a servis vozu. Nevýhodu je určitá hranice na roční nájezd kilometrů či pevně stanovená doba užívání vozu. Operativní leasing doporučujeme firmám, které chtějí mít aktuální vozový park a nechtějí se o nic starat.


Zpětný leasing – speciální forma úvěrování, kdy podnikatel prodá vlastní automobil leasingové společnosti a ta mu za to ihned vyplácí předem dohodnutou částku, kterou může použít na jiné financování svého podnikání. Podnikatel získává vůz od leasingové společnosti do pronájmu.
Mezi výhody zpětného leasingu patří snadná dostupnost úvěru a neomezené možnosti použití peněz. Nevýhodou je horší získání u starších vozidel či délka splácení, které je určeno zákonem.
Zpětný leasing doporučujeme pro podnikatele, které potřebují získat peníze na provozní financování a mají problém se získáním jiných typů úvěrů.


Získat nezávaznou konzultaci a nabídku na financování zdarma >>


Všechny aktuality